Karta zgłoszenia na spotkanie Organizacji Pozarządowych 16.09.2023 r.