” Taniec łączy pokolenia”

 

Dnia 9 września rozpoczął się organizowany przez Stowarzyszenie cykl warsztatów tanecznych
w ramach realizacji zadania publicznego finansowanego ze środków otrzymanych od Województwa Łódzkiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2019 rok (www.lodzkie.pl) pod nazwą „Taniec łączy pokolenia”.

Warsztaty odbywają się w 10 ośrodkach kultury na terenie trzech powiatów (wieluńskiego, sieradzkiego i wieruszowskiego), a udział w nich bierze ponad 150 osób w różnych grupach wiekowych (dzieci, młodzież, dorośli oraz seniorzy).

 

 

1%OPP

Stowarzyszenie dla Osób Potrzebujących Pomocy „Razem” jest
organizacją pożytku publicznego(OPP), dlatego możesz podarować nam
1 % podatku

„RAZEM” MOŻEMY WIĘCEJ !

Jak przekazać 1% podatku dochodowego naszej organizacji?

Wystarczy, że w rozliczeniu rocznym podasz nasz numer KRS: 0000226910 oraz wpiszesz kwotę podatku dochodowego 1%.

Serdecznie dziękujemy Państwu za przekazanie na rzecz naszej organizacji 1 % podatku dochodowego. Okazana pomoc jest dla nas niezwykle cenna w świetle realizowanych celów statutowych. Wspierając nas finansowo, angażujesz się w naszą działalność.

Dziękujemy!