O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie dla Osób Potrzebujących Pomocy „Razem” powstało w grudniu 1999 r. z inicjatywy osób, które chciały wspomóc osoby niepełnosprawne w trudnej sytuacji życiowej. W 2000 r. Stowarzyszenie utworzyło Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej (NZOZ), który do dziś świadczy usługi rehabilitacji medycznej. Od lutego 2005 r. Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP). Stowarzyszenie od samego początku ściśle współpracuje z Domem Pomocy Społecznej w Skrzynnie pomagając i wspierając mieszkańców DPS.

Obecnie Stowarzyszenie „Razem” prowadzi działalność:
- nieodpłatną,
- odpłatną,
- gospodarczą w formie przedsiębiorstwa społecznego

Trochę historii

- wykonywanie zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej;
- pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej;
- sprawowanie opieki medycznej nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, upośledzonymi umysłowo;
- rozwój rehabilitacji, pomoc osobom cierpiącym, przystosowanie ich do życia;
- upowszechnianie idei wolontariatu oraz podstaw filantropii;
- promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy;
- zawodowa i społeczna integracja i reintegracja osób będącymi członkami grup społecznie marginalizowanych, jak również osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem;
- wszechstronny rozwój społeczności lokalnej.

Podstawowe cele

  Warsztaty

  Prowadzimy warsztaty dla dorosłych, dzieci, niepełnosprawnych

  Rękodzieło

  Zajmujemy się sprzedażą rękodzieła wykonanego przez pensjonariuszy DPS w Skrzynnie

  Usługa sprzątania

  Realizujemy usługę utrzymania porządku wewnątrz budynków

  Utrzymanie ogrodu

  W swojej ofercie posiadamy również utrzymanie terenów zielonych

  Potrzebujesz więcej informacji?

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

  Shopping Cart