Góry Bez Barier

W dniach od 3 do 5 października 2014 r. mieszkańcy DPS w Skrzynnie, DPS w Przatówku oraz DPS w Biskupicach wraz z opiekunami uczestniczyli w trzydniowej wycieczce do Zakopanego. Wyjazd zorganizowany został przez Stowarzyszenie dla Osób Potrzebujących Pomocy „RAZEM” w ramach projektu „Góry bez barier” współfinansowanego ze środków PFRON pozostających w dyspozycji Województwa Łódzkiego. Celem projektu była: integracja uczestników, zwiększenie komunikacji, rozwijanie aktywności kulturalno – turystycznej, wzrost tolerancji wobec osób niepełnosprawnych oraz zwiększenie wiary w możliwości i sens pokonywania barier
i ograniczeń wynikających z ich niepełnosprawności. W czasie wycieczki odbył się plener malarski, w którym jego uczestnicy ujawnili swoje talenty plastyczne. Wspólne wędrówki górskimi szlakami zintegrowały całą grupę oraz pozwoliły nabrać wiary
we własne siły i możliwości.

O podsumowaniu projektu można przeczytać klikając w poniższy link:
https://www.radiozw.com.pl/index.php?page=news&id=14104

Shopping Cart