Projekt „Taniec łączy pokolenia” sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020

Projekt „Taniec łączy pokolenia” sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020
W ramach projektu w okresie od września do listopada 2020 r. w 11 placówkach (szkołach, ośrodkach kultury, lub instytucjach pomocy społecznej) na terenie powiatu wieluńskiego odbywać się będą warsztaty taneczne dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób niepełnosprawnych prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów tańca. Projekt zostanie zakończony 28.11.2020 r. nagraniem filmu.
Celem zadania jest zaangażowanie społeczności lokalnej w działania o charakterze kulturalnym. Realizacja projektu umożliwi integrację społeczną osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych oraz wpłynie pozytywnie na zwiększenie chęci do aktywnego spędzania wolnego czasu w sposób czynny.
Dodatkowo udział w warsztatach tanecznych przyczyni się do poprawy jakości życia ich uczestników poprzez rozwój zainteresowań oraz zmianę stylu życia z biernego na czynny, odpowiednią organizację czasu, co wpisuje się w założenia Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju.

 

Shopping Cart