ZNAK EKONOMII SPOŁECZNEJ „ZAKUP PROSPOŁECZNY”

Stowarzyszenie dla Osób Potrzebujących Pomocy „Razem” w Skrzynnie reprezentowane przez Prezesa Zarządu Panią Klaudię Delowską od grudnia ubiegłego roku otrzymało licencję na korzystanie ze Znaku Zakupu Prospołecznego. 

Opatrzyliśmy Znakiem Ekonomii Społecznej następujące towary i usługi :

  • usługę rehabilitacyjną, 
  • usługę sprzątania wewnątrz budynków,
  • usługę pielęgnacji terenów zielonych,
  • wyroby rękodzielnicze

Jesteśmy dumni i jest nam niezmiernie miło, że zostaliśmy wyróżnieni. Dziękujemy za zaufanie.

Shopping Cart