Senior w wirtualnym świecie bez barier – seniorze bądź bezpieczny w sieci – wprowadzenie do tematu

Internet to medium, które pełni współcześnie dużą rolę w życiu wielu ludzi. Wykorzystywany jest niemal powszechnie nie tylko w celach rozrywkowych ale również w pracy, edukacji, komunikacji.  Osoby starsze, które nabywają doświadczeń i uczą się korzystania z nowoczesnych mediów, odkrywają możliwości jakie im dają i dostrzegają coraz więcej korzyści jakie Internet otwiera przed użytkownikami. Z każdym dniem grono użytkowników cyfrowych technologii poszerza się i zwiększa się obszar ich aktywności. Z uwagi na to konieczna jest edukacja w zakresie bezpieczeństwa i kształtowanie świadomości zagrożeń jakie wynikają z bezrefleksyjnego uczestnictwa w cyfrowej rzeczywistości. Aby zapoznać użytkownika z pułapkami na jakie natrafić może w sieci, prowadzący warsztaty dla seniorów dokonali prezentacji narzędzi, których cyberprzestępcy używają aby skutecznie utrudnić korzystanie z cyfrowych udogodnień, działając jednocześnie na szkodę nieświadomego użytkownika. Edukacja w zakresie bezpieczeństwa w sieci pozwoli na świadome, pełne korzyści uczestnictwo globalnej sieci przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa.

Shopping Cart