Sprzątanie terenów zewnętrznych

Poniżej przedstawiamy zakres prac porządkowych realizowanych na zewnątrz

Zakres prac

 • zamiatanie chodników, placów i parkingów
 • zbieranie śmieci wokół budynku
 • wiosenne i jesienne grabienie liści
 • zgrabienie zanieczyszczeń pozimowych z alejek, chodników oraz wodościeków
 • utrzymywanie zieleńców i rowów w stałej czystości
 • odchwaszczanie chodników oraz opasek wokół budynku

Zakres prac

 • usuwanie plakatów, napisów i rysunków umieszczonych na elewacjach
 • zbieranie papierów, gałęzi, niedopałków papierosów i innych odpadów komunalnych, w tym podrzuconych zanieczyszczeń
 • porządkowanie zaniedbanych terenów
 • w okresie zimowym: odśnieżanie chodników i ciągów pieszo-jezdnych oraz posypywanie ich piaskiem
 • sprzątanie błota i lodu z chodników i ciągów pieszo-jezdnych, kratek ściekowych
 • konserwacja i pielęgnacja nagrobków oraz ich otoczenia
Shopping Cart