1%OPP

Stowarzyszenie dla Osób Potrzebujących Pomocy „Razem” jest
organizacją pożytku publicznego(OPP), dlatego możesz podarować nam
1 % podatku

„RAZEM” MOŻEMY WIĘCEJ !

Jak przekazać 1% podatku dochodowego naszej organizacji?

Wystarczy, że w rozliczeniu rocznym podasz nasz numer KRS: 0000226910 oraz wpiszesz kwotę podatku dochodowego 1%.

Serdecznie dziękujemy Państwu za przekazanie na rzecz naszej organizacji 1 % podatku dochodowego. Okazana pomoc jest dla nas niezwykle cenna w świetle realizowanych celów statutowych. Wspierając nas finansowo, angażujesz się w naszą działalność.

Dziękujemy!

Shopping Cart