Senior w wirtualnym świecie bez barier – Ministerialny projekt „Cyfrowe Kluby Seniora”

Stowarzyszenie dla Osób Potrzebujących Pomocy „Razem” ze Skrzynna  przystąpiło do otwartego konkursu „Cyfrowe Kluby Seniora”, który ma na celu podniesienie kompetencji cyfrowych seniorów oraz ich upowszechnienie i otrzymało dotację na realizację zadania publicznego pod nazwą „Senior w wirtualnym świecie bez barier”. Dzięki wsparciu Stowarzyszenie dla Osób Potrzebujących Pomocy „Razem” mogło zakupić laptopy, które będą wykorzystane do realizacji projektu.

To dla nas duże osiągnięcie, o którym mogliśmy opowiedzieć w lokalnych mediach. Dzięki temu projektowi będziemy mogli nie tylko przeprowadzić warsztaty dla seniorów Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie, ale również wykorzystać wiedzę z zakresu „Bezpieczeństwa w sieci”, którą nabyliśmy przy okazji realizacji projektu pn. „Rodzina w sieci”. Każdy projekt to dla nas duże wyzwanie, ale również ogromna radość. 

 

 

 

Shopping Cart