„Cyfrowe Kluby Seniora”

Stowarzyszenie dla Osób Potrzebujących Pomocy „Razem” ze Skrzynna przystąpiło do otwartego konkursu , który ma na celu podniesienie kompetencji cyfrowych seniorów oraz ich upowszechnienie i otrzymało dotację na realizację zadania publicznego pod nazwą „Senior w wirtualnym świecie bez barier”. Dzięki wsparciu Stowarzyszenie dla Osób Potrzebujących Pomocy „Razem” mogło zakupić laptopy, które będą wykorzystane do realizacji projektu.

 

Shopping Cart